til startsiden

Nerlien
Overnatting
Attraksjoner
Kontakt

Garden vår

Garden ligger på Nes-halvøya i Ringsaker kommune. Området har et aktivt landbruksmiljø, og det finnes mange gamle, ærverdige garder her.

 

Nerlien har et totalareal på ca. 800 mål, derav 400 mål skog, 250 mål dyrka mark og 150 mål beiter. Produksjonen består i dag av 40 ammekyr, 90 vinterfora sauer, korn og skog.

Eiere er Marte og Anders Røhnebæk som har drevet garden siden 2000. Sammen med 4 døtre født 1993 - 2002 utgjør de gardens vertskap.

Nerlien har ei spennende og interessant historie å fortelle.

Garden, som en gang hette Nedre Lid, ble bygslet bort av fogden i 1616. Fra 1740 og fram til 1981 tilhørte garden samme familie.

Mest kjent innen Nerlien-familien er Johannes Nerlien (1854-1930), som grunnla J. L. Nerlien AS. Firmaet var Norges ledende fotofirma innen import, salg og laboratorietjenester gjennom 90 år.

Bilder av Johannes og hans familie pryder veggene i føderåds-bygningen. Det samme gjelder bilder av dagliglivet på garden for ca. 100 år sida. Fargevalg og stil stammer også fra siste del av 1800-tallet.

Målet vårt er at gjestene våre skal få et lite streif tilbake i tid, samtidig som de får oppleve å bo midt i tunet på en moderne Hedmarksgard.

   
   
Fargebilder og design: Spindelvev web-design